×

Politika privatnosti

Tentan AG

Dellenbodenweg 8

CH-4452 Itingen

+41 (0)61 975 05 10
info@tentan.ch

 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Michel Schaer, vlasnik

 

Naziv poduzeća:
Tentan AG

 

Službenik za zaštitu podataka:

Michel Schaer, vlasnik

+41 (0)61 975 05 10

info@tentan.ch

 

Općenito / Uvod

Tentan AG je pružatelj web stranice (u daljnjem tekstu: https://gynofit.com/) i usluga koje se nude na tim web stranicama. Tentan AG je time odgovoran za prikupljanje, obradu i upotrebu vaših osobnih podataka te za osiguravanje da je obrada podataka u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Na temelju članka 13. Saveznog ustava Švicarske i saveznih propisa o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG) svaka osoba ima pravo na zaštitu svoje privatnosti i zaštitu od zlouporabe svojih osobnih podataka. Tentan AG vrlo ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i sukladno zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

 

U suradnji s našim pružateljima usluga hostinga nastojimo što je moguće bolje zaštititi baze podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka, zlouporabe ili krivotvorenja.

 

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

 

Korištenjem ove web stranice pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje podataka kako je opisano u nastavku. Ovu web stranicu načelno možete posjetiti bez registracije. Podaci kao što su stranice kojima ste pristupili ili nazivi datoteka kojima ste pristupili, datum i vrijeme pohranjuju se na poslužitelju u statističke svrhe bez da su ti podaci neposredno povezani s vama. Ukoliko se osobni podaci (npr. ime, adresa ili e-mail adrese) prikupljaju na našim stranicama, to se čini, ukoliko je moguće uvijek na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vaše izričite suglasnosti.

 

Korištenjem naših web stranica ili slanjem svojih osobnih podataka nama, suglasni ste sa praksama koje su opisane u ovoj smjernici o zaštiti podataka. Ako niste suglasni s ovom smjernicom o zaštiti podataka, ne biste trebali koristiti ili posjećivati naše web stranice ili nam slati svoje osobne podatke.

 

 

 

 

 

 

Obrada osobnih podataka

Osobni podaci su sve informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Ispitanik je osoba o kojoj se obrađuju osobni podaci. Obrada obuhvaća svako postupanje s osobnim podacima, neovisno o korištenim sredstvima i postupcima, posebice pohranjivanje, prijenos, nabava, brisanje, zadržavanje, mijenjanje, uništavanje i korištenje osobnih podataka.

 

Osobne podatke obrađujemo u skladu sa švicarskim pravom o zaštiti podataka. Ako i u mjeri u kojoj je EU GDPR primjenjiv, također obrađujemo osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama u vezi s čl. 6 (1) EU GDPR:

lit. a) Obrada osobnih podataka uz privolu ispitanika.

lit. b) Obrada osobnih podataka radi ispunjenja ugovora s ispitanikom i radi provedbe odgovarajućih predugovornih mjera.

lit. c) Obrada osobnih podataka radi ispunjavanja zakonske obveze kojoj podliježemo prema važećem pravu EU ili prema važećem pravu zemlje u kojoj se EU GDPR primjenjuje u cijelosti ili djelomično.

lit. d) Obrada osobnih podataka radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe.

lit. f) Obrada osobnih podataka radi zaštite legitimnih interesa nas ili trećih strana, osim ako su temeljne slobode i prava i interesi ispitanika jači od toga. Legitimni interesi uključuju, posebno naš komercijalni interes u mogućnosti pružanja naše web stranice, sigurnost informacija, provedbu vlastitih pravnih zahtjeva i usklađenost sa švicarskim pravom.

 

Osobne podatke obrađujemo u razdoblju trajanja koje je potrebno za odnosnu svrhu ili svrhe. Kod obveza dugotrajnijeg čuvanja na osnovu zakonskih i drugih obveza kojima podliježemo, ograničavamo obradu odgovarajuće.

 

 

Općenito

Kolačići

Ova web stranica koristi slijedeće kolačiće:

 

Kolačići i pravno na prigovor kod neposrednog oglašavanja

Pritom se radi o malim tekstualnim datotekama koje omogućuju pohranjivanje specifičnih informacija vezanih uz korisnika na korisnikov uređaj dok korisnik koristi web mjesto. Kolačići posebno omogućuju određivanje učestalosti korištenja i broja korisnika stranica, analizu obrazaca ponašanja korištenja stranica, ali i omogućuju nam da našu ponudu činimo prilagođenijom korisnicima. Kolačići ostaju pohranjeni nakon završetka sesije preglednika i mogu se ponovno učitati kada ponovno posjetite stranicu. Ako to ne želite, postavite svoj internetski preglednik tako da odbija prihvaćanje kolačića.

Općeniti prigovor na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga može se izjaviti putem web stranice za SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aboutads.info/choices/ ili web stranice za EU http:/ /www.youronlinechoices.com/ za brojne usluge, posebno za praćenje. Povrh toga se pohranjivanje kolačića može postići deaktiviranjem istih u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u ovom slučaju ne mogu koristiti sve funkcije ove online ponude.

 

Sa SSL-/TLS enkripcijom

Ova web stranica koristi SSL/TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su npr. zahtjevi koje nam šaljete kao operateru stranice. Enkriptiranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u vašem retku preglednika.

 

Kada je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

 

Datoteke dnevnika poslužitelja

Pružatelj ove web stranice prikuplja i automatski pohranjuje podatke u takozvane datoteke dnevnika poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. To su:

 • Vrsta i verzija preglednika
 • Korišteni operativni sustav
 • URL računala preporučitelja
 • Ime pružatelja računala koje pristupa
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja

 

Ovi podaci se ne mogu povezati sa nekom određenom osobom. Ne provodi se spajanje ovih podataka s drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo naknadne provjere ovih podataka ako saznamo konkretne naznake nezakonitog korištenja.

 

Kod Mittwalda se zapisi dnevnika pristupa, pošte/neisporučivih poruka i FTP-a arhiviraju anonimno sukladno GDPR-u.

Usluge trećih strana

Ova web stranica može koristiti Google karte za ugradnju karata, Google Invisible reCAPTCHA za zaštitu od botova i neželjene pošte te YouTube za ugradnju videozapisa.

 

Ove usluge američkog Google LLC-a koriste među ostalim i kolačiće, putem kojih se podaci prenose Googleu u SAD-u, pri čemu pretpostavljamo da se u ovom kontekstu ne odvija praćenje osoba samim korištenjem naše web stranice.

 

Google se obvezao da će osigurati prikladnu zaštitu podataka u skladu s američko-europskim i američko-švicarskim sustavom zaštite privatnost.

 

Za više informacija pogledajte Googleove odredbe o zaštiti podataka.

Prava ispitanika

Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo od operatera web stranice zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci ispitanika. Ako želite iskoristiti ovo pravo potvrde, u svakom trenutku možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka.

 

 

Pravo na informacije

Svaki ispitanik na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo od pružatelja ove web stranice u bilo koje vrijeme i besplatno dobiti informacije o podacima koji su o njoj pohranjeni i ima pravo dobiti presliku tih informacija. Povrh toga, mogu se u datom slučaju pružiti informacije o sljedećem:

 • Svrhe obrade
 • Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
 • Primatelji kojima su osobni podaci proslijeđeni ili će biti proslijeđeni
 • ako je moguće, planirano razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog razdoblja
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se tiču Vas ili na ograničenje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na prigovor na takvu obradu
 • postojanje prava na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka.

Osim toga, ispitanik ima pravo biti obaviješten o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, onda ispitanik također ima pravo dobiti informacije o prikladnim jamstvima u vezi s prijenosom.

Ako želite iskoristiti ovo pravo na informacije, u svakom trenutku možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka.

 

Pravo na ispravak

Svaki ispitanik zahvaćen obradom osobnih podataka ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose bez odgode. Povrh toga, ispitanik ima pravo zahtijevati dopunu nepotpunih osobnih podataka – i pomoću dopunske izjave, uzimajući u obzir svrhe obrade.

Ako želite iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka.

 

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik zahvaćen obradom osobnih podataka ima pravo zatražiti od voditelja obrade ove web stranice brisanje osobnih podataka koji se odnose na nju bez odgode, ukoliko postoji jedan od sljedećih razloga i obrada više nije potrebna:

 • Osobni podaci su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
 • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temeljila i ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • Ispitanik podnosi prigovor protiv obrade iz razloga koji proizlaze iz njene posebne situacije i ne postoje legitimni razlozi za obradu koji bi bili jači ili ispitanik podnosi prigovor protiv obrade u slučaju neposrednog oglašavanja i time povezanog profiliranja
 • Osobni podaci obrađeni su protupravno
 • Brisanje osobnih podataka potrebno je radi usklađivanja sa zakonskom obvezom prema pravu Unije ili pravu države članice kojoj podliježe voditelj obrade
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponuđenim uslugama informacijskog društva koje su usmjerene neposredno djetetu

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv i želite pokrenuti brisanje osobnih podataka pohranjenih kod pružatelja ove web stranice, možete se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka ove web stranice pokrenut će da se zahtjevu za brisanjem udovolji bez odgode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik zahvaćen obradom osobnih podataka ima pravo zatražiti od voditelja obrade ove web stranice ograničenje obrade, ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka i to u razdoblju koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
 • Obrada je protupravna, ispitanik podnosi prigovor protiv brisanja osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje korištenja osobnih podataka
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik ih treba za ostvarenje prava. Ispitanik je podnio prigovor protiv obrade zbog razloga koji proizlaze iz njene posebne situacije i još nije utvrđeno da li su legitimni interesi voditelja obrade jači od onih ispitanika

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih preduvjeta, možete se svakodobno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka i zatražiti od pružatelja ove web stranice da ograniči obradu osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka ove web stranice pokrenut će ograničenje obrade.

 

Pravo na prenosivost podataka

Svaki ispitanik zahvaćen obradom osobnih podataka ima pravo primiti osobne podatke koji se na njega odnose u strukturiranom, uobičajeno korištenim i strojno čitljivom formatu. Povrh toga, ispitanik ima pravo postići da se osobni podaci prenesu neposredno od jednog voditelja obrade drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo i ako se time ne ograničavaju prava i slobode drugih osoba.

Da biste ostvarili pravo na prenosivost podataka, možete se svakodobno obratiti službeniku za zaštitu podataka kojeg je imenovao pružatelj ove web stranice.

 

 

Pravo na prigovor 

Svaki ispitanik koji je zahvaćen obradom osobnih podataka ima, iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, pravo svakodobno podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pružatelj ove web stranice više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako možemo dokazati obvezujuće razloge za obradu koji su vrijedni zaštite, a koji su jači od interesa, prava i sloboda ispitanika ili ako obrada služi ostvarenju, izvršenju ili obrani pravnih zahtjeva.

Da biste ostvarili svoje pravo na prigovor možete se neposredno obratiti službeniku za zaštitu podataka ove web stranice.

Pravo na opoziv privole koja se odnosi na pravo o zaštiti podataka

Svaki ispitanik zahvaćen obradom osobnih podataka ima pravo svakodobno opozvati danu privolu za obradu osobnih podataka.

Ako želite koristiti Vaše pravo na opoziv privole možete se svakodobno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Prigovor na e-poštu

Ovime se podnosi prigovor na korištenje podataka za kontaktiranje, koji su u okviru obveze o impresumu objavljeni, radi pošiljanja reklama i informacijskih materijala koji nisu izričito zatraženi. Pružatelji stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, kao što su masovne neželjene elektroničke pošte.

 

 

 

 

 

 

 

Naplatne usluge

Za pružanje naplatnih usluga tražimo dodatne podatke, poput podataka o plaćanju, kako bismo mogli izvršiti Vašu narudžbu. Ove podatke pohranjujemo u našim sustavima dok ne isteknu zakonski rokovi čuvanja.

Autorska prava

Autorska prava i sva druga prava na sadržaje, slike, fotografije ili druge datoteke na web stranici pripadaju isključivo pružatelju ove web stranice ili poimence navedenim nositeljima prava. Za umnožavanje svih datoteka potrebno je unaprijed dobiti pisani pristanak nositelja autorskog prava.

Svatko tko počini kršenje autorskih prava bez pristanka odnosnog nositelja autorskih prava može činiti kažnjivo djelo i može, pod određenim okolnostima, biti odgovoran za štetu.

Odricanje od odgovornosti

Sve informacije na našoj web stranici pažljivo su provjerene. Nastojimo osigurati da su informacije koje pružamo aktualne, točne i potpune. Međutim, pojava pogrešaka se ne može u potpunosti isključiti, stoga ne dajemo niti preuzimamo ikakvu odgovornost za potpunost, točnost i aktualnost informacija, uključujući i one novinarske i uredničke vrste. Potraživanja za odgovornosti koja se odnose na štete materijalne ili nematerijalne vrste, a koje su uzrokovane korištenjem ili nekorištenjem pruženih informacija odnosno korištenjem netočnih i nepotpunih informacija su načelno isključena.

Izdavač može, bez prethodne najave i prema vlastitom nahođenju, tekstove mijenjati ili brisati te nije dužan ažurirati sadržaj ove web stranice. Korištenje ove web stranice odnosno pristup istoj je na vlastitu odgovornost posjetitelja. Izdavač, njegovi klijenti ili partneri nisu odgovorni za štete, poput npr. Neposrednih, posrednih, slučajnih ili posljedičnih šteta koje su navodno nastale posjećivanjem ove web stranice i posljedično ne preuzimaju ikakvu odgovornost za takve štete.

Izdavač također ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost web stranica trećih strana do kojih se može doći putem vanjskih poveznica s ove web stranice. Za sadržaj poveznicama povezanih stranica odgovorni su isključivo njihovi pružatelji. Izdavač se stoga izričito ograđuje od svih stranih sadržaja koji bi mogli biti kaznenopravno relevantni ili relevantni u pogledu odgovornosti za štete ili koji krše dobre običaje.

Google

Google Ads

Ova web stranica koristi Google Conversion Tracking. Ako ste na našu web stranicu došli putem oglasa koji je postavio Google, Google Ads će postaviti kolačić na Vaše računalo. Kolačić za praćenje konverzija postavlja se kada korisnik klikne na oglas koji je postavio Google. Važenje ovih kolačića istječe nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određene stranice na našoj web stranici i kolačić još nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je bio preusmjeren na ovu stranicu. Svaki Google Ads korisnik dobiva drugačiji kolačić. Kolačići se stoga ne mogu pratiti mimo web stranica korisnika Adsa. Informacije dobivene pomoću kolačića konverzije koriste se za izradu statistike konverzije za korisnike Adsa koji su se odlučili za praćenje konverzija. Korisnici

 

 

 

 

 

 

 

 

saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su bili preusmjereni na stranicu koja je opremljena s oznakom za praćenje konverzije. Međutim, nećete primiti informacije koje se mogu koristiti za osobnu identifikaciju korisnika.

Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete odbiti postavljanje kolačića potrebnih za tu svrhu – na primjer, korištenjem postavke preglednika koja općenito deaktivira automatsko postavljanje kolačića ili tako što postavite Vaš preglednik tako da se kolačići iz domene “googleleadservices.com” blokiraju.

Imajte na umu da ne smijete brisati Opt-Out-kolačiće sve dok ne želite da se prikupljaju mjerni podaci. Ako ste izbrisali sve Vaše kolačiće u pregledniku, morate ponovno postaviti odgovarajući Opt-Out-kolačić.

 

 

Google Remarketing

Ova web stranica koristi funkciju remarketinga tvrtke Google Inc. Funkcija služi tome da se posjetiteljima web stranica unutar Googleove oglašivačke mreže prezentiraju reklame na temelju interesa posjetitelja. U pregledniku posjetitelja web stranice pohranjuje se takozvani “kolačić” koji omogućuje prepoznavanje posjetitelja kada posjećuje web stranice koje su dio Google oglašivačke mreže. Na tim web stranicama se posjetitelju mogu prikazati reklame koje se odnose na sadržaj kojima je posjetitelj prethodno pristupio na web stranicama koje koriste Googleovu funkciju remarketinga.

Prema vlastitom navođenju Google ne prikuplja nikakve osobne podatke tijekom ovog postupka. Međutim, ako ne želite koristiti Googleovu funkciju remarketinga, općenito je možete deaktivirati postavljanjem odgovarajućih postavki na http://www.google.com/settings/ads. Alternativno, možete isključiti korištenje kolačića za oglašavanje temeljeno na interesu putem Inicijative za oglašivačku mrežu tako što slijedite upute na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Ireland Limited. Ako se osoba odgovorna za obradu podataka na ovoj web stranici nalazi izvan Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, onda obradu podataka provodi Google Analytics poduzeća Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited u nastavku se nazivaju “Google”.

Dobivene statistike omogućuju nam da unaprijedimo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za Vas kao korisnika. Ova web stranica također koristi Google Analytics za analizu protoka posjetitelja na različitim uređajima, a koja se provodi putem prepoznavanja korisnika. Ako imate Google korisnički račun, možete deaktivirati analizu Vašeg korištenja na različitim uređajima u tamošnjim postavkama pod “Moji podaci”, “Osobni podaci”.

Pravna osnova za korištenje Google Analyticsa je članak 6. stavak 1. rečenica 1. slovo f GDPR-a. Google ne kombinira druge podatke s IP adresom koju prenosi Vaš preglednik u okviru Google Analyticsa. Napominjemo da je Google Analytics na ovoj web stranici proširen kodom “_anonymizeIp();” kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa. To znači da se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku tako da se ne mogu povezati s određenom osobom. Ako se prikupljeni podaci o vama mogu pripisati nekoj osobi, onda se to odmah isključuje i osobni podaci će se odmah izbrisati.

Samo u iznimnim slučajevima će se puna IP adresa prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Po nalogu pružatelja ove web stranice će Google koristiti ove informacije za procjenu Vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta za pružatelja web stranice. Google se za one iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD  podvrgnuo EU-US sustavu zaštite privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics koristi kolačiće. Informacije koje generira kolačić o Vašem korištenju ove web stranice u pravilu se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućim postavljanjem Vašeg softvera preglednika; međutim, želimo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Povrh toga možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje podataka, koje generira kolačić i koji se odnose na Vaše korištenje web stranice (uključujući Vašu IP adresu), Googleu i obradu tih podataka od strane Googlea, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za preglednik koji je dostupan na slijedećoj poveznici. Deaktivirajte Google Analytics.

Povrh toga možete spriječiti korištenje Google Analyticsa klikom na ovu poveznicu: Deaktivirajte Google Analytics. Time se na vašem nosaču podataka pohranjuje takozvani opt-out kolačić koji onemogućuje obradu osobnih podataka od strane Google Analyticsa. Imajte na umu da se brisanjem svih kolačića na Vašem krajnjem uređaju brišu i ovi opt-out kolačići, što znači da ćete morati ponovno postaviti opt-out kolačiće ako i nadalje želite spriječiti ovaj oblik prikupljanja podataka. Opt-out Kolačići postavljaju se za svaki preglednik i računalo/uređaj te se stoga moraju aktivirati zasebno za svaki preglednik, računalo ili drugi uređaj.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager je rješenje pomoću kojeg putem sučelja možemo upravljati tzv. web oznakama i tako možemo npr. integrirati Google Analytics i druge Google marketinške usluge u našu online ponudu. Sam Tag Manager, koji implementira oznake, ne obrađuje nikakve osobne podatke korisnika. U pogledu obrade osobnih podataka korisnika upućujemo na sljedeće informacije o Googleovim uslugama. Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

 

 

Društvene mreže

HubSpot

Naša web stranica koristi HubSpot, softver za automatizaciju marketinga tvrtke HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. HubSpot je softverska tvrtka iz SAD-a s europskom ispostavom u Irskoj. HubSpot nam pomaže analizirati korištenje našeg portala. HubSpot u tu svrhu koristi kolačiće.

Određeni podaci o korištenju povezuju se sa Vašom osobom (npr. nakon unosa u obrazac za registraciju) i pohranjuju se u našem CRM-u. To nam omogućuje da Vam šaljemo informacije i ponude prilagođene Vašim interesima.

Pritom Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni i  HubSpot poslužiteljima u Sjedinjenim Državama (SAD). Odgovarajuća razina zaštite postiže se tako što HubSpot, Inc. sudjeluje u EU-US sustavu zaštite privatnosti i certificiran je za pridržavanje istog.

Koristimo HubSpot kako bi Vam dostavili informacije i ponude prilagođene Vašim potrebama. Sukladno tome, u ovoj obradi imamo legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. slovo (f) GDPR-a. Pravni temelj za našu obradu Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem HubSpota je članak 6. stavak 1. slovo f) GDPR-a.

U vezi s korištenjem HubSpota, vaše osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno kako bismo Vam pružili informacije i ponude prilagođene Vašim potrebama.

Pružanje osobnih podataka prikupljenih putem HubSpota nije propisano zakonom ili ugovorom niti je potrebno za sklapanje ugovora. Ukoliko nam ne stavite te podatke na raspolaganje, nećemo Vam moći pružiti informacije i ponude prilagođene Vašim potrebama.

Za više informacija o HubSpotovom korištenju podataka, pogledajte HubSpotovu smjernicu o zaštiti podataka na: https://legal.HubSpot.com/de/privacy-policy.

Svakodobno možete podnijeti prigovor na korištenje Vaših podataka, npr. Tako što pošaljete e-poštu na našu adresu e-pošte koja je navedena u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

HubSpot je certificiran prema uvjetima “EU-US Privacy Shield Framework” i podliježe TRUSTe pečatu zaštite podataka i “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework”.

 

Facebook

Ova web stranica koristi funkcije tvrtke Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Kada pristupite našim stranicama s Facebook dodacima, uspostavlja se veza između Vašeg preglednika i Facebook poslužitelja. Pritom se već prenose podatke Facebooku. Ako imate Facebook korisnički račun, ovi se podaci mogu povezati s njim. Ako ne želite da se ovi podaci povežu s vašim Facebook korisničkim računom, onda Vas molimo da se prije posjete našoj web stranici odjavite se s Facebooka. Interakcije, posebno korištenje funkcije komentiranja ili klik na gumb “Sviđa mi se” ili “Podijeli”, također se prosljeđuju Facebooku. Više o tome možete saznati na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Instagram

Funkcije usluge Instagram integrirane su u našu web stranicu. Ove funkcije pruža Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete povezati sadržaje naših stranica na Vašem Instagram profilu klikom na gumb Instagram. Time Instagramu može povezati posjet našim stranicama sa Vašim korisničkim računom. Ističemo da mi kao pružatelj stranica od Instagrama ne primamo nikakva saznanja o prenesenim podacima i njihovom korištenju. Daljnje informacije pronaći ćete Instagramovim odredbama o zaštiti podataka:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Audio i Video

YouTube

Na ovoj web stranici su integrirane funkcije usluge „YouTube“. “YouTube” je vlasništvo Google Ireland Limited, tvrtke osnovane prema i koja posluje sukladno irskom pravu  sa sjedištem u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, koja pruža te usluge u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj.

Vaš pravni sporazum s “YouTubeom” sastoji se od  uvjeta koje ćete naći na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Ovi Uvjeti predstavljaju pravno obvezujući sporazum između Vas i “YouTubea” u vezi s vašim korištenjem usluga. U Googleovim odredbama o zaštiti podataka se pojašnjava kako „YouTube“ postupa sa i štiti Vaše osobne podatke kada koristite uslugu.

 

E-trgovina

Online trgovina/Web trgovina

Podatke naših kupaca obrađujemo sukladno saveznim odredbama o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG) i EU GDPR-om u okviru postupaka naručivanja u našoj online trgovini kako bismo Vam omogućili odabir i naručivanje odabranih proizvoda i usluga kao i njihovo plaćanje i isporuku odnosno odvijanje posla.

Obrađeni podaci obuhvaćaju matične podatke (podatke o zalihama), komunikacijske podatke, ugovorne podatke, podatke o plaćanju; ispitanici koji su zahvaćeni obradom su naši kupci, zainteresirane strane i ostali poslovni partneri. Obrada se odvija u svrhu pružanja ugovornih usluga u okviru poslovanja online trgovine, obračuna, dostave i službe za korisnike. U tom kontekstu postavljamo sesijske kolačiće, npr. za pohranjivanje sadržaja košarice za kupnju i trajne kolačiće, npr. za pohranjivanje statusa prijave.

Obrada se provodi na temelju članka 6. stavka 1. slova b (izvršenje postupka naručivanja) i c (zakonski propisano arhiviranje) GDPR-a. Pritom su podaci, koji su označeni kao nužni, potrebni za zasnivanje i ispunjenje ugovora. Podatke prosljeđujemo trećim stranama samo u okviru isporuke, plaćanja ili u okviru zakonskih dopuštenja i obveza. Podaci će se u trećim zemljama obrađivati samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovora (npr. na zahtjev kupca za isporuku ili plaćanje).

Korisnici po želji mogu kreirati korisnički račun u kojem posebno mogu pregledavati svoje narudžbe. U okviru postupka registracije se korisnici navode potrebne obvezne podatke. Korisnički računi nisu javni i ne mogu biti indeksirani od tražilica, poput Googlea. Kada korisnici ukinu svoj korisnički račun, njihovi podaci koji se odnose na korisnički račun bit će izbrisani, osim ako je njihovo čuvanje potrebno iz trgovačko-pravno ili porezno-pravnih razloga sukladno članku 6. stavku 1. slovo c GDPR-a. Informacije na korisničkom računu se čuvaju do brisanja i naknadnog arhiviranja u slučaju zakonske obveze. Korisnici su dužni pohraniti svoje podatke u slučaju raskida prije isteka ugovora.

U okviru registracije i nove registracije, kao i korištenja naših online usluga, pohranjujemo IP adresu i vrijeme odnosne radnje korisnika. Pohranjivanje se temelji na našim legitimnim interesima i interesima odnosnih korisnika u zaštiti od zlouporabe i drugog neovlaštenog korištenja. Načelno ovi podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama osim ako je to potrebno za ostvarivanje naših zahtjeva ili ako postoji zakonska obveza da se to učini sukladno članku 6. stavku 1. slovo c GDPR-a.

Brisanje se odvija nakon isteka zakonskog jamstva i usporedivih obveza; nužnost pohranjivanja podataka provjerava se u neredovitim intervalima. U slučaju zakonskih obveza arhiviranja, brisanje se odvija po isteku.

 

Vanjski pružatelji usluga plaćanja

Ova web stranica koristi vanjske pružatelje usluga plaćanja putem čijih platformi korisnici i mi možemo obavljati platne transakcije. Na primjer putem

PostFinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/rechtliches-barrierefreiheit.html)

Visa (https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html)

Mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)

American Express (https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html)

Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Bexio AG (https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz)

Payrexx AG (https://www.payrexx. ch/site/assets/files/2592/datenschutzerklaerung.pdf)

Apple Pay (https://support.apple.com/de-ch/ht203027)

Stripe (https://stripe.com/ch/privacy)

Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)

Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/)

Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung) itd.

U okviru ispunjenja ugovora koristimo pružatelje platnih usluga na temelju švicarske Uredbe o zaštiti podataka i, po potrebi članka 6. stavka 1. slova b EU GDPR-a. Povrh toga, koristimo vanjske pružatelje usluga plaćanja na temelju naših legitimnih interesa u skladu sa švicarskom Uredbom o zaštiti podataka i, prema potrebi sukladno članku 6. stavku 1. slovo f EU GDPR-a kako bismo svojim korisnicima ponudili učinkovite i sigurne mogućnosti plaćanja.

Podaci koje obrađuju pružatelji usluga plaćanja obuhvaćaju među ostalim matične podatke kao štu su ime i adresa, bankovne podatke poput broj bankovnog računa ili broj kreditne kartice, lozinke, TAN-ovi i kontrolne zbrojeve, te informacije koje se odnose na ugovor, iznose i primatelja. Podaci su potrebni za obavljanje transakcija. Međutim, unesene podatke obrađivati će i pohranjivat će samo pružatelji usluga platnog prometa. Mi kao pružatelji ne primamo nikakve informacije o (bankovnim) računima ili kreditnim karticama, već samo informacije za potvrdu (prihvat) ili odbijanje plaćanja. Pod određenim okolnostima, pružatelji usluga plaćanja prenose podatke agencijama za kreditno izvješćivanje. Svrha ovog prijenosa je provjera identiteta i kreditne sposobnosti. U tom pogledu upućujemo na uvjete poslovanja i informacije o zaštiti podataka pružatelja usluga platnog prometa.

Za platni promet vrijede uvjeti poslovanja i izjava o zaštiti podataka odnosnih pružatelja platnih usluga, kojima se može pristupiti unutar odnosne web stranice ili transakcijskih aplikacija. Na iste upućujemo i u svrhu daljnjih informacija i za ostvarivanje prava opoziva, prava na informacije i drugih prava ispitanika.

 

 

Usluge i administracija

Agencijske usluge

Podatke naših klijenata obrađujemo sukladno saveznim odredbama o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG) i EU GDPR-a u okviru naših ugovornih usluga. Pritom obrađujemo matične podatke (npr. matične podatke o kupcima, kao što su imena ili adrese), kontakt podatke (npr. e-poštu, telefonske brojeve), podatke o sadržaju (npr. tekstualne unose itd.), podatke o ugovoru (npr. predmet ugovora, trajanje ugovora) , podatke o plaćanju (npr. bankovni podaci, ponašanje pri plaćanju), podaci o korištenju i metapodaci (npr. u okviru evaluacije i mjerenja uspjeha marketinških mjera). Ispitanici su naši klijenti, zainteresirane strane i njihovi klijenti, korisnici, posjetitelje web stranice ili zaposlenici kao i treće strane. Svrha obrade je pružanje ugovornih usluga, obračun i naš servis za korisnike. Pravna osnova za obradu proizlazi iz članka 6. stavak 1. slovo b GDPR-a (ugovorne usluge) i članak 6. stavak 1. slovo f GDPR-a (analiza, statistika, optimizacija, sigurnosne mjere). Obrađujemo podatke koji su nužni za zasnivanje i izvršenje ugovornih usluga te ukazujemo na nužnost prosljeđivanja istih. Podaci će biti proslijeđeni vanjskim stranama samo ako je to potrebno u okviru narudžbe. Prilikom obrade podataka koji su nam stavljeni na raspolaganje u okviru naloga, postupamo sukladno uputama nalogodavca i pravnim zahtjevima za obradu naloga prema čl. 28. GDPR-a i ne obrađujemo podatke u druge svrhe osim onih navedenih u nalogu.

Podatke brišemo po isteku zakonskog obveznog jamstva i usporedivih obveza. Potreba za pohranjivanjem podataka provjerava se u neredovitim intervalima. U slučaju zakonskih obveza arhiviranja, brisanje se odvija po njihovom isteku. Kod podataka koje nam je nalogodavac prepušta u okviru naloga, podatke brišemo sukladno specifikacijama naloga, u pravilu po okončanju naloga.

 

Ugovorne usluge

Obrađujemo podatke naših ugovornih partnera i zainteresiranih strana kao i drugih nalogodavaca, kupaca, klijenata ili ugovornih partnera (jednoobrazno nazvani “ugovorni partneri”) sukladno odredbama o zaštiti podataka Saveznog zakona o zaštiti podataka (DSG) i EU GDPR-a prema članku 6. stavak 1. slovo b. GDPR-a kako bismo vam pružili naše ugovorne ili predugovorne usluge. Podaci koji se u tom kontekstu obrađuju, vrsta, opseg i svrha kao i potreba njihove obrade proizlaze iz ugovornog odnosa na kojem se temelje. U obrađene podatke spadaju matični podaci naših ugovornih partnera (npr. imena i adrese), podaci za kontakt (npr. adrese e-pošte i telefonski brojevi), kao i podaci o ugovoru (npr. korištene usluge, sadržaj ugovora, ugovorna komunikacija, imena osoba za kontakt) i podaci o plaćanju. Načelno ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka osim ako su dio obrade narudžbe ili ugovora.

Obrađujemo podatke koji su potrebni za zasnivanje i ispunjenje ugovorenih usluga te ukazujemo na nužnost njihovog prosljeđivanja, osim ako je to ugovornim partnerima očito. Podaci će biti proslijeđeni vanjskim osobama ili poduzećima samo ako je to potrebno u okviru narudžbe. Prilikom obrade podataka koji su nam prepušteni u okviru naloga, postupamo sukladno uputama naručitelja i zakonskim odredbama.

U okviru korištenja naših online usluga možemo pohraniti IP adresu i vrijeme odnosne radnje korisnika. Pohranjivanje se temelji na našim legitimnim interesima i interesima korisnika u zaštiti od zlouporabe i drugog neovlaštenog korištenja. Načelno ovi podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama osim ako je to potrebno za ostvarivanje naših zahtjeva prema čl. 6 st.1 slovo f GDPR-a ili ako postoji zakonska obveza da se to učini sukladno članku 6. stavku 1. slovo c GDPR-a.

Podaci će biti izbrisani kada podaci više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza pažljivog poslovanja i za izvršenje eventualnih obveza jamstava i usporedivih obveza, pri čemu se nužnost pohranjivanja podataka provjerava u neredovitim intervalima. U ostalom se vrijede zakonske obveze čuvanja.

 

Administracija FIBU itd.

Podatke obrađujemo sukladno saveznim odredbama o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG) i EU GDPR-a u okviru administrativnih poslova te organizacije našeg rada, financijskog računovodstva i ispunjavanja zakonskih obveza, poput npr. arhiviranja. Obrađujemo iste podatke koje obrađujemo u okviru pružanja naših ugovornih usluga. Osnova za obradu je članak 6. stavak 1. slovo c GDPR-a i članak 6. stavak 1. slovo f GDPR-a. Obrada utječe na kupce, zainteresirane strane, poslovne partnere i posjetitelje web stranice. Svrha i naš interes u obradi je administracija, financijsko računovodstvo, organizacija ureda, arhiviranje podataka, odnosno poslovi koji služe održavanju našeg poslovanja, ispunjavanju naših zadaća i pružanju usluga. Brisanje podataka koji se odnose na ugovorne usluge i ugovornu komunikaciju odgovara podacima navedenim u ovim aktivnostima obrade.

 

U tom kontekstu otkrivamo ili prenosimo podatke financijskim službama, savjetnicima kao što su porezni konzultanti ili revizori, kao i drugim honorarnim službama i pružateljima usluga plaćanja.

 

Povrh toga na osnovu naših poslovnih interesa pohranjujemo podatke o dobavljačima, organizatorima i drugim poslovnim partnerima, npr. u svrhu kasnijeg kontaktiranja. Ovi podaci, koji se uglavnom odnose na poduzeća, se u pravilu pohranjuju trajno.

 

Prijenos podataka u SAD

Naša web stranica integrira, između ostalog, alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Kada su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenijeti na američke poslužitelje odnosnih tvrtki. Željeli bismo istaknuti da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu prava EU o zaštiti podataka. Američke tvrtke obvezne su predati osobne podatke sigurnosnim službama, a da se vi kao ispitanik ne možete pravno tome protiviti. Stoga se ne može isključiti da službe SAD-a (npr. tajne službe) obrađuju, evaluiraju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Na ove radnje obrade nemamo utjecaja.

Čuvanje podataka

Osim ako u ovoj Izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka ne otpada. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. porezno-pravni ili trgovačko-pravni rokovi čuvanja); U potonjem slučaju, brisanje se odvija po otpadanju ovih razloga.

 

Promjene

Ovu smjernicu o zaštiti podataka možemo promijeniti svakodobno bez prethodne najave. Važi odnosna trenutna verzija objavljena na našoj web stranici. Ako je izjava o zaštiti podataka dio sporazuma s Vama, onda ćemo Vas putem e-pošte ili na drugi prikladan način obavijestiti o ažuriranju.

Odricanje od odgovornosti

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost, točnost, aktualnost, pouzdanost i potpunost informacija.

 

Isključeni su zahtjevi za odgovornost protiv autora za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pristupom, ili korištenjem odnosno nekorištenjem objavljenih informacija, zlouporabom veze ili tehničkim kvarovima.

 

Sve ponude su podložne promjenama. Autor izričito zadržava pravo da dijelove stranice ili cjelokupnu ponudu bez zasebne najave mijenja, dopuni, briše ili da objavljivanje privremeno ili trajno obustavi.

Naši

proizvodi

Made with by MindStudios